Димензиите на Audi A5 Sportback.

¹Широк простор за рамената

Наведените вредности се нормални вредности утврдени врз основа на податоци. Тие се засноваат на податоците достапни во моментот на соопштување и дефинираната варијанта на опрема.