Димензиите на Audi Q4 e-tron

¹Широк простор за рамената

²Широк простор за лактите

*Максимален простор за главата

Податоци во милиметри