Информации за потрошувачите

Информации за ЕУ ​​за потрошувачката на гориво и емисиите на CO2 во согласност со VO (EC) 715/2007: Дадените вредности се одредени според пропишаните процедури за мерење VO (EC) 715/2007. Информациите не се однесуваат на поединечно возило и не се дел од понудата, туку се користат исклучиво за цели на споредба помеѓу различните типови возила. Затоа, вредностите на возилото што се купува може да варираат нагоре или надолу од понудата. Особено, специјалната опрема и додатоци (на пр. пошироки гуми, климатизација, багажник на покривот итн.) може да резултираат со различни вредности на потрошувачка и емисии на CO2.