Димензиите на Audi e-tron GT quattro.

¹Широк простор за рамената

²Широк простор за лактите

*Максимален простор за главата

Податоци во милиметри