ДИМЕНЗИИ

Податоци во милиметри

 

** Широк простор за лакти
*** Широк простор за рамена

Затвори
  • A1
  • A3
  • A4
  • A5
  • A6
  • A7
  • A8
  • Q2
  • Q3
  • Q5
  • Q7
  • Q8
  • TT