ДИМЕНЗИИ

Податоци во милиметри

 

** Широк простор за лакти
*** Широк простор за рамена

Затвори
 • A1
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8
 • TT