8. ПРЕДНОСТ

Кабини за лакирање кои не се штетни за околината.

Audi има одговорност за луѓето и околината. Ова важи и за зафатите при поправка. Затоа се обрнува посебно внимание при зафати со лакови, за да се земе во обѕир еколошката свест и заштитата на околината.

Затвори
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8