5. ПРЕДНОСТ

Обуки и дополнителни стручни усовршувања на нашите техничари во врска со моделите 

Во Audi обуката на механичарите едноставно не прекинува по испитот за стручни работници. Со секој нов модел доаѓаат и нови технологии и материјали. Тоа го продолжува постојаното учење. Одушевувањето од техничките предизвици и задоволството за време на работата автоматски придонесуваат за сите сервисни услуги кои ги користите.

Затвори
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8