2. ПРЕДНОСТ

Оригинални делови® на Audi - за Ваша безбедност.

Кога се произведува автомобил на Audi, се користат само делови според стандардот за квалитет на Audi. За да се одржи загарантираниот сериски квалитет и проверената безбедност на функционирање - строго според директивите - во случај на сервисирање и поправка препорачуваме употреба на оригинални делови® на Audi. Со тоа Вашето Audi ќе остане оригинално Audi. На тој начин стручно поправените возила со оригинални делови® на Audi, на пример во нивните Crash карактеристики, соодветствуваат со ново возило.

Затвори
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8