Димензиите на Audi Q7. Преден и заден приказ.

¹Широк простор за рамената
²Широк простор за лактите
*Воздушна амортизација "Ниво на натовареност"
**Максимален простор за глава

Податоци во милиметри
Податок за димензиите при тежина на празно возило

Затвори
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8