Димензиите наAudi Q3 Sportback. Преден и заден приказ.

¹ Широк простор за рамена
² Широкпростор за лакти
* максимален простор за глава
** без кровна антена висината на возилото се намалува за 11 милиметри

Податоци во милиметри
Податок за димензиите при тежина на празно возило

Затвори
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8