• A3
  • A4
  • A5
  • A6
  • A7
  • A8
  • Q2
  • Q3
  • Q5
  • Q7
  • Q8

Овластени Audi партнери

Порше Скопје

бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Продажба
Тел. +389 2 26 03 735
Тел. +389 2 26 03 736
 E-mail: sales(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

Сервис
Тел. +389 2 26 03 727
 E-mail: service(kwfat)porsche.com(kwfdot)mk

Локација на продажниот салон