Димензиите на Audi A1 citycarver.

¹Широк простор за рамената
²Широк простор за лактите
*Максимален простор за глава


Податоци во милиметри
Податок за димензиите при тежина на празно возило

Затвори
 • A1
 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • A7
 • A8
 • Q2
 • Q3
 • Q5
 • Q7
 • Q8
 • TT